Zirconia vs. Emax Crowns

Tannlegeturisme Tannlegeturisme

1. 3 Mai 2019

Zirconia vs. Emax Crowns

Det første en pasient bør vite er når en tannkrone skal brukes av en tannlege. Tannkroner brukes i situasjoner der tennene er svake, slitte og muligens ødelagte eller brukket. Dette er alle situasjoner der en tannlege vil bruke en tannkrone.

Kroner har eksistert i veldig lang tid. På grunn av teknologiske fremskritt har prosessen blitt strømlinjeformet til andre typer restaureringer som for eksempel pålegg og emax-restaureringer. Når en tannlege bestemmer seg for å bruke en tannkrone, er det av den spesifikke grunnen til å prøve å styrke en tann som er veldig svak. Tannlegen sikter til langsiktig suksess med tannen.

EMAX

Emax is a specific type of porcelain called lithium disilicate and it is basically a block of porcelain. Because it is a block of porcelain as opposed to one that the ceramic artist or dental technician creates by hand, the block increases the strength factor of the material. Lithium disilicate is hard porcelain to begin with and that allows for its inherent strength to be kept with the restoration. With emax, there is no core material that needs to stay with this material because all the strength is built within the porcelain. EMax can be used as a core material whereby porcelain can be layered on the surface to increase the esthetic value of restoration for anterior eMax resto

Zirconia

Zirconia is an interesting type of crown that has been used for the past eight to ten years continues to be used today. Most people know the phrase “cubic zirconia.” It is like a diamond substitute used in jewelry. The material used by dentists is not in the cubic form. It is in a form known as a tetragonal form that still has the hardness of zirconia but can be manipulated and used as a core material for dentistry. Instead of having to use metal as a core material for the strength of the crown, dentists are able to have a white material such as the zirconia. This material gets away from the metal aspect of dentistry. Since zirconia is a very hard substance, it is able to withstand a lot of the pressures caused by chewing.

Pure zirconia can be used as a crown and many dentists use this under the brand name “BruxZir crowns”. BruxZir crowns are primarily for people who have a lot of strength in their bite. People who do a lot of bruxing (teeth grinding or clenching) are in need of some material that is extremely strong. Pure zirconia crowns are very popular for that type of situation because these patients could break up restorations (including emax restorations) with their grinding and clenching. They are in need of extreme strength with these restorations. In the past, all these patients could use was metal on the surface. However, patients do not want to see metal now and that is why pure zirconia crowns are very popular. Patients are able to have something white back there instead of something that is gold.

fortennene

Zirkonia og emax kan brukes på fortennene. Zirkoniumoksid kan imidlertid ikke brukes som finérmateriale. Det kan bare brukes som kronemateriale. Den ene tingen ved zirkoniumoksid som fremdeles forskes på er dens evne til å binde seg til tannstrukturen. Det er mennesker som sier at sirkonium kan være bundet til tenner, men det er ikke nok bevis. Emax kan brukes som finérform og kan være en veldig vakker restaurering når det gjøres riktig.

Zirconia og emax kan begge brukes på fremre tenner, men zirconia må være i en kroneform. Zirconia må ha en mikromekanisk retensjon som passer på tannen som skal være i form av en krone. Derfra kan tannlegen sementere på zirkonierestaurasjonen.

Valget av hvilken man skal bruke avhenger av den enkelte pasient og styrkefaktorer. Hvis en tann er rimelig sterk, og en pasient ikke har en superharde bitt, vil antakse restaureringer trolig være den beste veien å gå for best styrke og skjønnhet.

om forfatteren

Relaterte innlegg

Legg igjen en kommentar

Hopp til verktøylinje